Over Wayfair

Wayfair is één van de grootste internationale Home & Living online shops. Met 33 miljoen actieve klanten en 22 miljoen producten wereldwijd is dit beslist geen kleine marketplace. Ze gebruiken de nieuwste innovaties zoals 3D-technologie om je producten zo goed mogelijk te presenteren. 

Koppeling met Vendiro

Starten met verkopen op Wayfair is eenvoudig. Maar, wanneer je serieuze ambities hebt brengt dit veel handmatig werk met zich mee. Vendiro koppelt met jouw eigen systemen en die van Wayfair. Daarmee automatiseren wij werk voor jou. 


Ben je gekoppeld met Vendiro? Dan kun je ook aan de slag op 50+ andere marketplaces in Europa.

Terug naar het marketplace overzicht